Skolyoz Nedir?

Erken tanı konulması durumunda tüm hastalıklarda olduğu gibi Skolyoz da başarılı sonuçlar alınan bir hastalıktır. 8 -15 yaş arasında sıklıkla görülen bir omurga problemi olan skolyoz çocukluk dönemi deformitesidir. Erken teşhis ile başarılı sonuçlar alınması mümkündür. Her ne kadar sıklıkla görülen yaş gurubu yukardaki gibi olsa da daha küçük çocuklarda hatta bebeklerde bile görülebilen bir rahatsızlıktır. Erkek ve kız çocuklarında görülen skolyoz kızlarda erkeklere nazaran daha hızlı gelişir ve ilerleme gösterir. Yani kız çocukları daha büyük risk grubudur.

skolyoz omurga eğriliği

Skolyozun yarattığı en büyük sorun vücudun görüntüsünde oluşturulduğu rahatsızlık verici durumdur. Çocukların bu durumu kabullenememesi ve çevreden gelen olumsuz tepkilere maruz kalması bir takım psikolojik sorunlara yol açabilir. İlerlemiş ve yüksek dereceli skolyoz rahatsızlıklarında belirgin bir ağrı, solunum sisteminde meydana gelen sıkıntılar ve nefes alma güçlüğü ve egzersiz yapamama gibi sorunlar gözlemlenir.

Çocuklarda skolyozun tanısı oldukça kolaydır. Uzman bir hekim ilk incelemesinde hemen tanı koyabilir. Ancak; skolyozun seviyesi ve omurgadaki eğikliğin hesaplanabilmesi için röntgen filmlerine ihtiyaç duyulur. Skolyoza sebep olabilecek başka hastalıklar da göz önünde bulundurularak MR ve tomografi gibi ileri görüntülenme sistemlerine başvurulabilir.

Skolyoz omurganın sırt, bel, boyun bölgelerinden birini veya tamamını etkileyebilir.

Skolyoz çocuklarda ergenlik dönemlerinde baş gösterir. Ebeveynler çocuklarının omurga ve sırt yapılarını incelemelidir. Omuzlarda dengesizlik, sırtta çıkıntı, bel kaymaları görülürse skolyoz şüphesiyle derhal bir hekime başvurmalıdırlar.

Skolyoz birçok hastalık gibi erken teşhis edildiğinde özel korseler ve bir takım egzersizlerle kontrol altına alınır ve omurganın eğiklik açısı durdurulabilir. Çocuğun dış görünüşü ve kozmetik yapısı düzeltilir. Başarılı bir tedavide kırmızı çizgi kesinlikle erken teşhistir. Çünkü erken teşhiste vücut henüz esnektir ve tedaviye olumlu yanıt alınması için bu esneklikten faydalanılmalıdır. Ayrıca uygun korse ve hekimin kullanım süresi tavsiyesine kesinlikle uyulmalıdır.

Skolyoz Tedavisi Nasıl Yapılmalı?

Skolyoz tedavisinde öncelikli olarak uzman bir hekim ve uzman bir kadro şarttır. Deneyim ve tecrübe böylesi bir rahatsızlığın tedavisi için şarttır. Skolyozun cerrahi müdahale olmaksızın düzeltilmesi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekiminin hazırlayacağı egzersiz programının fizyoterapist eşliğinde eksiksiz olarak uygulanması ile mümkün olur.

Skolyoz tedavisinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için bir diğer önemli konu ise korse seçimidir. Skolyoza uygun korseler kullanılmalı ve kesinlikle kullanım süresi ile ilgili doktor tavsiyesine uyulmalıdır.