Skolyoz Nedir?

Erken tanı konulması durumunda tüm hastalıklarda olduğu gibi Skolyoz da başarılı sonuçlar alınan bir hastalıktır. 8 -15 yaş arasında sıklıkla görülen bir omurga problemi olan skolyoz, erken yaşta ortaya çıkan çocukluk dönemi deformitesidir. Erken teşhis ile başarılı sonuçlar alınması mümkündür. Her ne kadar skolyoz tanısı genel olarak yukarda belirtilen yaş aralığında konuyor olsa da skolyoz daha küçük çocuklarda hatta bebeklerde bile görülebilen bir rahatsızlıktır. Erkek ve kız çocuklarda görülen skolyoz, kızlarda erkeklere nazaran daha hızlı gelişir ve ilerleme gösterir. Yani kız çocukları daha büyük risk grubudur.

Skolyoz Tanı ve Tedavisi

Skolyozun yarattığı en büyük sorun vücudun görüntüsünde oluşturduğu rahatsızlık verici durumdur. Çocukların bu durumu kabullenememesi ve çevreden gelen olumsuz tepkilere maruz kalması bir takım psikolojik sorunlara yol açabilir. İlerlemiş ve yüksek dereceli skolyoz rahatsızlıklarında belirgin bir ağrı, solunum sisteminde meydana gelen sıkıntılar, nefes alma güçlüğü ve egzersiz yapamama gibi sorunlar gözlemlenir.

Karşılaşılan semptomların incelenmesi ile tanının skolyoz olarak konulması çocuklarda oldukça kolaydır. Uzman bir hekim ilk incelemesinde hemen tanı koyabilir. Ancak skolyozun seviyesi ve omurgadaki eğikliğin hesaplanabilmesi için röntgen filmlerine ihtiyaç duyulur. Skolyoza sebep olabilecek başka hastalıklar da göz önünde bulundurularak MR ve tomografi gibi ileri görüntüleme sistemlerine başvurulabilir.

Skolyoz omurganın sırt, bel, boyun bölgelerinden birini veya tamamını etkileyebilir.

 

Skolyoz çocuklarda ergenlik dönemlerinde baş gösterir. Ebeveynler özellikle bu dönemde çocuklarının omurga ve sırt yapılarını incelemelidir. Omuzlarda dengesizlik, sırtta gözlemlenen yana doğru eğrilik ve çıkıntı ya da bel kaymaları görülmesi durumunda skolyoz şüphesiyle derhal bir hekime başvurulmalıdır.

Skolyoz birçok hastalık gibi erken teşhis edildiğinde özel korseler ve birtakım egzersizlerle kontrol altına alınır ve omurganın eğiklik açısı durdurulabilir. Uygun tedavi yöntemleri ile çocuğun dış görünüşü, omurga eğriliği ve kozmetik yapısı düzeltilir. Başarılı bir tedavide kırmızı çizgi kesinlikle erken teşhistir. Çünkü erken teşhiste vücut henüz esnektir ve tedaviye olumlu yanıt alınması için bu esneklikten faydalanılmalıdır. Ayrıca uygun korse ve korsenin hekim tarafından tavsiye edilen kullanım süresine kesinlikle uyulmalıdır.

Skolyoz Tedavisi Nasıl Yapılmalı?

Skolyoz tedavisinde başarı, başvurulan hekimin ve kadrosunun uzmanlığına ve deneyimine bağlı olarak yükselmektedir. Deneyim böylesi bir rahatsızlığın tedavisi için şarttır. Skolyozun cerrahi tedavi olmaksızın düzeltilmesi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekiminin hazırlayacağı egzersiz programının fizyoterapist eşliğinde eksiksiz olarak uygulanması ile mümkün olur.

Skolyozda tedavinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için bir diğer önemli konu ise korse tedavisi kapsamında karşı karşıya kalınan korse seçimidir. Bu kapsamda, sadece skolyoza uygun korseler kullanılmalı ve kesinlikle kullanım süresi konusunda doktor tavsiyesine uyulmalıdır.