Felç Rehabilitasyonu | FİZİREM AYDIN

Felç Rehabilitasyonu

/Felç Rehabilitasyonu
Felç Rehabilitasyonu2020-08-11T14:58:47+03:00

Felç Nedir?

Felç terimi sinirlerin işlev dışı kalması, işlevsizleşmesi manasına gelen Yunanca kökenli bir kelimeden gelmektedir. Halk arasında inme olarak adlandırılan felç, genel anlamda duyu kaybı olarak adlandırılsa da bazen his kaybı neticesinde kaslar işlevini yitirir. Böyle ifade edilmesinin sebebi sinir sisteminin motor fonksiyonlarını yitirmesidir.

Felç Rehabilitasyonu

Felç temelde iki sebepten meydana gelir. Bunlardan birincisi beyin ikincisi ise omurilikte meydana gelen hasarlardır. Felç bu iki hayati organın zarar görmesi ile ortaya çıkar.  Yaş ilerledikçe beyin ve omurilikte meydana gelen hasar artar ve dolayısı ile gençlerde görülme sıklığı çok düşüktür. Felç yanlış bilinenin aksine vücudun tamamında meydana gelmez. Örneğin vücudun sağ ya da sol tarafında oluşur.

Felç geçici ve kalıcı olmak üzere ikiye ayrılır. Omurilik veya merkezi sinir sistemine bağlı noktalarda yaşanan bazı hasarlar sebebiyle meydana gelmektedir. Çok sık görülmemekle beraber merkezi sinir sistemini doğrudan etkileyen bazı ilaçlar da hasara sebep olmaktadır.

Felcin Türleri Nelerdir?

Felç, kalıcı ve geçici olarak sınıflandırılmasının yanı sıra etki alanına göre lokal ve genel olarak da ikiye ayrılır. Sıklıkla görülen yüz felci yüzün belirli bir kısmını etkiler dolayısı ile kısmi yani lokal felçtir. Ancak vücudun sağ ya da sol kısmında gerçekleşen ve genelini etkileyen felçlere genel felç adı verilir.

Felç Rehabilitasyonu 2

Felç Tedavisinde İzlenen Yol Nedir?

Kısmi ya da genel felç hastalığı yaşayan kişilerin hayatını etkileyen en önemli sorunların başında yaşam kalitesinin düşmesi gelir. Bu bağlamda inme (felç) tedavisinin genel anlamda en büyük amacı hastaların yaşam kalitesinin artırmaya yönelik daha bağımsız bir hayat sağlamaktır.  Kişinin yaşam kalitesinin seviyesi ve felcin türü uygulanacak felç tedavisinin sınırlarını belirler. Yani her hasta için aynı tedavi bu bağlamda mümkün olmayıp farklı yol ve süreçler uygulanmaktadır.

Engellilere yönelik bazı araç, gereç ve cihazlar felç ya da inme geçiren kişilerin hayatlarını kolaylaştırmasında ve tedavilerinde yardımcı olabilmektedir. Örneğin uzvun kısmen ya da tamamen işlev dışı kalması ya da kaybı durumunda organın yerini dolduran ve yardımcı olan ortezler, alt ya da üst ekstremite rahatsızlıklarının tedavisinde önemli bir yere sahiptir.

Felç tedavisinde tedavinin en önemli konu erken teşhistir. Olası felç belirtilerinin erken fark edilmesi ve komplikasyonların doğru takip edilmesi felç tedavisinde yüksek başarı sağlar.

Felç Rehabilitasyonu

Felç Rehabilitasyonu hastanın durumuna göre 1 ya da 2 saat sürebilir.  Fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi, diğer hastalıkları tedavi ederken yaptığı gibi rehabilitasyondan önce hastaya özel bir tedavi programı oluşturur. Felç tedavisinde öncelikli amacın hastanın kendi hayatını idame ettirebilmesi ve dışa bağımlılığını kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmaktır. Bu bağlamda inme (felç) rehabilitasyonu ile ilgili hazırlanacak olan tedavi programında hastanın genel sağlık durumu, yaşı ve yaşadığı felcin nedenleri ve hastaya bıraktığı hasar belirleyicidir. Felcin seviyesi felç hastalığı rehabilitasyonu kapsamında uygulanan fizik tedavinin başarısını belirler.

Felç rehabilitasyonunda fizyoterapist eşliğinde egzersizler, sıcak ve soğuk olmak üzere çeşitli tedaviler, denge çalışmaları, kas güçlendirici elektriksel uyarılar ve masajlar uygulanır.

Fizik tedavide nihai hedef ilk olarak hastanın felçli bölgelerinde iyileşme sağlamaktır. Yeniden temel ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik hareket ve konuşma kabiliyeti yaratmaktır. Ayrıca fizik tedavide psikolojik destek verilerek hastanın psikolojik durumu iyileştirilmektedir.

Konu ile ilgili Bloglarımız