Ağrı Nedir?

Ağrı, doku hasarına bağlanan hoş olmayan bir his ve duygusal deneyimdir. Vücudun tepki vermesini ve daha fazla doku hasarını önlemesini sağlar. İnsanlar sinir liflerinden beyne giden bir sinyal geldiğinde acı hissederler. Ağrı reseptörlerimiz etkili bir şekilde çalışırken, ağrı, vücudumuzun beynimize bir uyaranın genel refahımız için bir tehdit olduğunu söylemesinin yararlı bir yoludur.

Ağrı türleri farklıdır. Kas-iskelet ağrısı ile ilgili yaygın olarak kabul gören 3 ağrı türü vardır:

  • Nosiseptif ağrı
  • Nosiseptif inflamatuar ağrı
  • Nöropatik ağrı

Güncel araştırmalar, ağrı türlerini anlamanın hangi hasta için hangi ağrı tedavisinin kullanılacağının belirlenmesinde büyük önemi olduğunu göstermektedir.

Ağrı Tedavisi Nedir?

Kronik ağrı, vücudun tüm sistemlerini etkileyen, vücudun fizyolojisini ve hatta hastanın kişiliğini değiştiren bir durum olarak kendini gösterebilir.

Akut ağrı durumunda, ağrının kronikleşmesini önlemek için bunu mümkün olduğunca- tercihen tamamen- hafifletmek önemlidir. Örneğin sinir ağrısı (nöropatik ağrı), kendisini tetikleyen hasarın artık var olmamasından sonra bile aylarca hatta yıllarca sürebilir. Bu “ağrı kayıtlarının” ortadan kaldırılması, karmaşık bir tedavi gerektirir; dahası, reçetesiz satılan analjezik ilaçlar ağrının giderilmesinde yardımcı olmaz ve hatta sorunu uzatabilir.

Girişimsel Ağrı Tedavisi Nedir?

Algologlar, ağrı fizyolojisi, özel muayeneler ve invaziv tedavi yöntemleri de dahil olmak üzere ağrı tedavisine bağlı olan tüm uygulamaları derinlemesine anlayan uzmanlardır. Günümüzde, ağrı yönetimi merkezlerinde sadece algologlar değil, aynı zamanda nörolog, psikoterapist ve fizik tedavi uzmanları da yer almaktadır. Ağrı genellikle birden fazla yaklaşımla tedavi edilebilen komplike bir tıbbi durumdur.

Kronik ve şiddetli ağrı çekenler için ağrılarından kurtulmak zor ve zaman alıcı olabilir. Bazen hastalar, ağrı sorunlarına bir çözüm bulmak için hekim, ağrı uzmanı, özel tıp merkezi, hastane ve terapist arasında gidip gelir. Girişimsel ağrı yönetimi, günlük aktiviteleri kolaylaştırmaya yardımcı olmak ve hastalar için yaşam kalitesini etkili bir şekilde eski haline getirmek için ağrı kesici teknikleri kullanan bir yöntemdir. Bu yöntem genellikle ağrı günlük aktiviteleri engelleyecek kadar şiddetli olduğunda ve diğer tedavi türleri ağrıyı azaltmada başarılı olmadığında kullanılır. Tedavi sürecinin bir parçası olarak cerrahi, elektrostimülasyon, sinir blokları veya implante edilebilen ilaç verme sistemleri kullanılabilir.

Fizirem’in ağrı konusunda deneyimli uzman hekimleri, ağrının yönetilmesi ve tekrarlamasının önlenmesi için gerekli tüm fizik tedavi yöntemlerinden oluşan bir program yardımıyla hastaların yaşam kalitelerini yükseltmek için titizlikle çalışır.

Tedavi hakkında bilgi için: Fibromiyalji